FIRMA

Zakład Usług Geologicznych MaKarGEO z siedzibą w Słupsku posiada wieloletnie doświadczenie w branży usług geologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska. Nasze prace wykonywane są przez specjalistów posiadających kwalifikacje i uprawnienia do projektowania oraz prowadzenia badań z zakresu hydrogeologii, geofizyki, geotechniki, geologii inżynierskiej oraz geologii złożowej. Świadczymy usługi dla instytucji państwowych, klientów korporacyjnych oraz osób prywatnych. Bierzemy udział w przedsięwzięciach wykonywanych w regionie pomorskim oraz na terenie całego kraju.

OFERTA

Wykonujemy projekty i dokumentacje hydrogeologiczne w celu ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych. W ramach wykonywania opracowań hydrogeologicznych posługujemy się modelowaniem hydrogeologicznym przepływu wód podziemnych. Modele sporządzamy m.in. dla dużych ujęć wód podziemnych, do celów opracowań regionalnych oraz do dokumentacji stref ochrony pośredniej ujęć. Posiadamy wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia (Kat. IV) do dokumentowania ujęć wód geotermalnych.

Wykonujemy operaty wodno-prawne na wykonywanie oraz likwidację urządzeń wodnych, a także na szczególne korzystanie z wód t.j. pobór wód podziemnych i powierzchniowych. Zajmujemy się uzyskiwaniem decyzji środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia m. in. w zakresie kopalni odkrywkowych, ujęć wód oraz budynków inwentarskich wykonujemy karty informacje przedsięwzięcia oraz raporty oddziaływania na środowisko

Prowadzimy kompleksowe badania zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Opróbowanie w zakresie zanieczyszczenia wód wykonujemy za pomocą montowanych przez nas piezometrów monitoringowych. Próbki gleby i wody badane sią przez akredytowane laboratoria. Do przewidywania możliwej migracji zanieczyszczeń stosujemy modelownie hydrogeologiczne.

Wykonujemy cały zakres prac związanych z uzyskaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża. W zakresie wydobywania m.in. kruszywa naturalnego i torfu ze złóż metodą odkrywkową oraz bursztynu metodą hydrauliczną. Posiadamy laboratorium badania gruntów. Wykonujemy m.in. badania granulometryczne, wskaźnika zagęszczenia, badania aparatem Proctora.

Prowadzimy nadzory geologiczne nad budowami. Wykonujemy badania płytą dynamiczną, sondą DPL oraz VSS. Wykonujemy odbiory wykopów budowlanych oraz badania stateczności skarp.

Oferujemy wzmacnianie podłoża słabonośnego za pomocą palowania CFA przy wykorzystaniu wiertnicy SWK 151. Wykonujemy pale betonowe, zbrojone w średnicy 400 mm.

Wzmocnienia mogą dodatkowo pełnić funkcję dolnego źródła energii poprzez zainstalowanie w nich wymiennika ciepła. Kompleksowe prowadzenie inwestycji, począwszy od szczegółowej analizy geologicznej po wykonawstwo zapewnia gwarancję bezpiecznego posadowienia obiektu wraz z zapewnieniem źródła energii dla pompy ciepła.

W celu poszukiwania najbardziej odpowiedniej lokalizacji studni głębinowych wykonujemy badania geofizyki elektrooporowej. Wykonujemy sondowania pozwalające rozpoznawać budowę geologiczną do głębokości 100 m p.p.t. Badania geofizyczne wykorzystujemy także do poszukiwania złóż piasków i żwirów.

Geotechniczne badania gruntu wykonujemy przy użyciu wiertnicy na samochodzie typu pick-up oraz za pomocą wiertnicy samojezdnej przystosowanej do trudnych warunków terenowych. Prowadzimy wiercenia mało średnicowe nierurowane przy użyciu świdrów spiralnych oraz odwierty rurowanie wykonywanie metodą udarową. W celu ustalenia parametrów geotechnicznych wykorzystujemy sondowania DPL, DPM, FVT, SLVT, CPT-u, DMT i inne. Na podstawie wykonywanych badań opracowujemy opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne i dokumentacje geologiczno-inżynierskie.

GALERIA

1.jpg10.jpg7.jpg12.jpgdolne_tło.jpggorne_tło.jpg4.jpg5.jpg8.jpg6.jpg9.jpg3.jpg11.jpg2.jpg

Kontakt

Zakład Usług Geologicznych MaKarGEO

Karolina Lis-Nowak

ul. Racławicka 7

76-200 Słupsk

tel. 667 232 121

tel. 693 593 023

 

gp